Persondatapolitik

Hos Hotelbeds tager vi din datasikkerhed alvorligt. Nærværende databeskyttelseserklæring beskriver hvad, hvorfor og hvordan vi indsamler og bruger dine persondata, samt hvordan vi beskytter dem og hvordan du kan kontakte os.

Herudover regulerer denne databeskyttelseserklæring databearbejdningen udført af HOTELOPIA, S.L.U., der er en retlig anerkendt virksomhed registreret i Palma de Mallorca, Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, Spanien. Virksomheden er et rejsebureau, der både servicerer rejsebranchen og privatkunder. Vi er registret under momsnummeret (C.I.F.) B-57218356, licens BAL-481 M/D, registreret hos handelsregistret i Palma de Mallorca (side PM-44857, udgave 2007, folio 148) (herefter "HOTELOPIA"). Vi er ansvarlige for dine data og er en del af Hotelbeds Group, gennem dette website (herefter kalder "websitet").

1. Hvad er formålet med og retsgrundlaget for bearbejdningen af dine data gennem HOTELOPIA?

De data, som HOTELOPIA anmoder dig om eller eventuelt måtte anmode dig om, er nødvendige med henblik på opfyldelse af formålene beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Hvis du ikke stiller disse oplysninger til rådighed, vil HOTELOPIA muligvis ikke kunne kontakte dig eller håndtere dine anmodninger.

HOTELOPIA forbeholder sig retten til ikke at besvare eller bearbejde anmodninger, der ikke indeholder samtlige påkrævede data.

Når du stiller data til rådighed for HOTELOPIA, garanterer du rigtigheden af selvsamme. Du accepterer også, at HOTELOPIA fra tid til anden eventuelt beder dig om at gennemgå og aktualisere dine persondata.

På dette website finder du informationer, der kan være nyttige i forhold til at skabe klarhed over HOTELOPIAs udbudte serviceydelser. I henhold til dette vil HOTELOPIA kun anmode dig om data, der er nødvendige for at stille den serviceydelse til rådighed, som vi har indgået kontrakt om, eller som er nødvendige for at indlede og opretholde et kommercielt og/eller kontraktforhold mellem dig og os.

Formålet med HOTELOPIAs bearbejdning af dine data og det retslige grundlag for denne bearbejdning er som følger:

i.Formålet med kontrakten mellem dig og HOTELOPIA eller anvendelsen af præ-kontraktuelle tiltag:

a.Håndtering af kontraktforholdet mellem dig og os, samt levering af produkterne og serviceydelserne omfattet af kontrakten, dette omfatter både håndtering af reservationer og serviceydelser stillet til rådighed af HOTELOPIA samt servicekvalitet, fakturering, betalingsopkrævning og hævning af selvsamme. Føromtalte formål omfatter bearbejdning af bookinger og betaling af produkter og serviceydelser gennem HOTELOPIA, telefonsalgsbureauer, mobile kommunikationssystemer baseret på teknologierne GSM, GPRS eller UMTS.

b.Informering af dig om bekræftelse og/eller ændring af dine bookinger foretaget gennem websitet og/eller telefonsalgsbureauet, samt forsendelse af andre notifikationer, som du eventuelt specifikt måtte have efterspurgt i forbindelse med produkterne og serviceydelserne fra kontrakten, også elektronisk.

c.Håndtering af det kommercielle forhold til potentielle kunder, håndtering af anmodninger om information om produkter og serviceydelser udbudt af HOTELOPIA.

d.Håndtering og bearbejdning af retskrav, udenretlige fordringer og forsikringskrav modtaget af HOTELOPIA i relation til dig.

ii.Samtykke:

Samtykke til at vi må sende dig kommerciel kommunikation på samtlige tilgængelige måder, inklusive elektroniske medier, baseret på din internetadfærd og dine forbrugsvaner. Føromtalte kommunikation refererer eventuelt til reklame- eller kampagnemateriale vedrørende produkter og serviceydelser, som vurderes at være i din interesse baseret på føromtalte kriterier.

iii.HOTELOPIAS legitime interesser:

a.Kommerciel kommunikation vedrørende produkter og serviceydelser, der minder om dem du allerede har bestilt. I dette tilfælde er det HOTELOPIAs legitime interesse at gennemføre aktiviteter inden for direkte marketing målrettet virksomhedens kunder, dette i henhold til præambel 47 i den generelle databeskyttelsesforordning, GDPR.

b.Spørgeskemaundersøgelser og markedsundersøgelser vedrørende kvaliteten af vores produkter og serviceydelser, dette så vi kan lære kundernes præferencer at kende. Det er HOTELOPIAS legitime interesse at forbedre sit kommercielle serviceudbud og kundernes oplevelse af selvsamme.

c.Håndtering og administrering af websitet samt forbedring af kundernes oplevelse af selvsamme. Det er HOTELOPIAS legitime interesse at forbedre effektiviteten af websitet.

Databearbejdning i forbindelse med simpel navigation op websitet

Vi anvender eventuelt teknologier som cookies og sporingssoftware med henblik på at forbedre vores serviceydelser og stille et mere relevant indhold til rådighed for dig, hertil kommer analyser af brugeradfærden på dette website. Bemærk venligst, at vi i de fleste tilfælde ikke vil være i stand til at identificere dig ud fra oplysningerne indsamlet ved hjælp af disse teknologier.

Vedrørende brugen af cookies på dette website drejer det sig om her om små informationsbidder, der gemmes på din computers harddisk af din browser. De gør det muligt for dig at navigere rundt på dette website, ligesom de gør det muligt for os at tilbyde dig funktioner som lagring af din sidste søgning, hvilket gør de efterfølgende søgninger hurtigere. Du kan efter ønske slette disse cookies. Visse cookies er nødvendige for at du kan se og navigere rundt på dette website, men de fleste funktioner vil stadig fungere uden cookies.

Hvis du ønsker flere informationer om vores anvendelse af cookies og hvordan du kan fjerne dem, bedes du læse vores cookiepolitik. Den finder du på www.hotelopia.dk.

Tilbage til top

2. Hvilke tredjepartsfirmaer kan dine persondata eventuelt blive delt med?

De persondata, som du stiller til rådighed for HOTELOPIA, vil eventuelt blive kommunikeret videre til følgende modtagerkategorier:

  • tredjepart, som HOTELOPIA er nødt til at overføre oplysninger til, dette være sig f.eks. offentlige myndigheder med henblik på overholdelse af kravene fra selvsamme samt øvrige gældende bestemmelser.
  • serviceudbydere, som vi har indgået kontrakt med, dette udelukkende med henblik på administrationsformål og kontrol af kortbedrageri i forbindelse med gennemførelse af din booking.
  • - virksomheder, der er en del af Hotelbeds Group, dette med henblik på at administrere og optimere vores kontraktforhold på bedst mulig vis. Dine oplysninger kan blive delt med disse virksomheder grundet centraliseringen af de administrative og computerbaserede procedurer inden for Hotelbeds Group.

Vi vil også gerne informere dig om, at Hotelbeds Group kan gøre brug af eller samarbejde med virksomheder uden for EU. I disse tilfælde kræver HOTELOPIA, der er en del af Hotelbeds Group, at disse virksomheder overholder forholdsreglerne designet til at beskytte brugernes persondata angivet i de indgåede kontrakter, dette undtagen i tilfælde, hvor EU-Kommisionen har fastlagt, at databeskyttelsen er tilstrækkelig i de lande, hvor føromtalte virksomheder har sæde.

Du kan indhente en kopi af HOTELOPIAS krav til underleverandørerne i den forbindelse, dette gør du ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.

Tilbage til top

3. Hvordan beskytter HOTELOPIA dine data?

HOTELOPIA har implementeret de nødvendige politikker samt tekniske og organisatoriske tiltag til sikring og beskyttelse af dine persondata mod ulovlig og uautoriseret adgang, tab eller utilsigtet tilintetgørelse, skade, brug eller ulovlig eller uautoriseret offentliggørelse.

Hos HOTELOPIA tager vi desuden alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at personale og ansatte med adgang til dine persondata har modtaget den nødvendige træning.

Under alle omstændigheder bedes du være opmærksom på, at enhver overførelse af data via internettet aldrig er fuldstændig sikker, og dette sker derfor på eget ansvar. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine persondata, kan HOTELOPIA ikke garantere sikkerheden af de persondata, der overføres gennem dette website.

Tilbage til top

4. Hvor længe opbevarer HOTELOPIA dine data?

Varigheden af dataopbevaringen afhænger af længden på dit kontraktforhold med HOTELOPIA og de fastlagte frister i gældende lovgivning. HOTELOPIAs kriterier vedrørende varigheden af dataopbevaringen bestemmes dermed af kravene fastlagt i gældende lovgivning, bestemmelser og retningslinjer. Hertil kommer HOTELOPIAs driftstekniske krav i forhold til korrekt administrering af de indgåede kundeforhold. Når du giver dit samtykke til opbevaring og bearbejdning af dine data, opbevarer vi dine data, indtil du trækker dette samtykke tilbage.

Tilbage til top

5. Hvordan udøver du dine rettigheder vedrørende dine persondata?

Du kan udøve dine rettigheder vedrørende adgang, rettelse, sletning, indsigelse, begrænsning og portabilitet af dine data samt retten til når som helst at trække dit samtykke tilbage. Dette gør du ved at kontakte os per brevpost på adressen HOTELOPIA, S.L.U., Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, Palma de Mallorca (Spanien) eller ved at sende en e-mail til Prodatos@hotelopia.com. Hvis du ønsker det, kan du ligeledes kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.

Hvis det er relevant, har du desuden mulighed for at afgive en klage til det spanske datatilsyn, særligt hvis du mener, at vi ikke har handlet korrekt i forhold til dine rettigheder.

Tilbage til top

6. Hvordan kan du kontakte os?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores databeskyttelse, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor: Dataprotection@hotelbeds.com.

Senest aktualiseret: 21-05-2018

Tilbage til top