Generelle vilkår

Generelle Kontraktvilkår

Hotelopia

Denne webside tilhører HOTELOPIA, S.L.U. (herefter Hotelopia), med hjemsted i Palma de Mallorca (Spanien), Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, grossist-/detail-rejsebureau med skattemæssigt identifikationsnummer (C.I.F.) B57218356 og licens BAL-481 M/D, samt indskrevet i Handelsregistret i Palma de Mallorca i blad PM-44857, bind 2007, folio 148.

Hotelopias produkt er underlagt de Generelle Vilkår og vil udelukkende blive forhandlet til slutkunder (herefter De). Hotelopia har eneret til levering af adgangen til dette program.

For at kunne få transport, billet- og udflugtsservice, logi på hoteller, i lejligheder og hos andre turistindkvarteringsvirksomheder vil De være underlagt de viste og godkendte Generelle Vilkår på websiden, i overensstemmelse med priserne, tarifferne og afbestillingsvilkårene, der vises i reserveringsøjeblikket. Websiden vil informere Dem om processen for at udføre reservationen.

Udførelsen af kontraktprocessen gennem websiden vil være afhængig af godkendelsen af Hotelopias Generelle Vilkår, Juridiske Meddelelser samt Privatlivspolitik. Både den Juridiske Meddelelse og Privatlivspolitikken er vigtige dele, som ikke kan adskilles fra de Generelle Vilkår ved kontrahering. Brugen af websiden indebærer den komplette accept af de Generelle Vilkår, Juridiske Meddelelser og Privatlivspolitik. Gennem adgangen til websiden, visningen, anvendelsen og kontraktindgåelsen af selvsamme, indvilliger De i at være underlagt de gældende Generelle Vilkår. På samme vis indvilliger De i at overholde alle love og regler, der gør sig gældende for anvendelsen af denne webside, samt kontraktindgåede reservationer gennem selvsamme.

Hvis de ikke godkender en eller flere dele af de Generelle Vilkår, bør De ikke fortsætte med reservationsprocessen.

Hotelopia fungerer som uafhængig mellemhandler ved kontraktindgåelse af turistindkvartering og andre tjenester. Hermed menes, at Hotelopia ikke vil være kontraktmæssigt bundet til Dem i forbindelse med det tilbudte produkt, indtil reservationen bliver bekræftet, og Hotelopia har modtaget betalingen (se betalingssektionen).

I tvivlstilfælde kan du kontakte kundeservicecenteret.

De specifikke telefonnumre bliver vist på websiden og på Deres kvittering for reservationsbekræftelsen. De kan også benytte Dem af den til formålet tilgængelige kontaktformular.

Tilbage til top

1. Ændring af websiden og de Generelle Vilkår

Hotelopia kan udføre forbedringer af eller ændringer i oplysninger, datoer, tjenester og andre elementer på denne webside, samt annullere websiden på et hvilket som helst tidspunkt uden nødvendighed for forudgående varsel.

Hotelopia kan ligeledes til enhver tid modificere de Generelle Vilkår. En sådan modifikation vil være gyldig fra det øjeblik den publiceres på websiden. Adgangen til og den fortsatte brug af websiden indebærer Deres accept af de nye Generelle Vilkår.

Hotelopia forbeholder sig rettigheden til at afbryde adgangen til systemet, der er underlagt nærværende Generelle Vilkår på grund af vedligeholdelse, sikkerhedsmæssige årsager eller force majeure, og frasiger sig samtidig enhver pligt til at tilbagebetale eller på anden måde kompensere brugeren for perioden, hvorunder adgangen har været afbrudt.

1.2 Adgang til og brug af vores website

På dette website kan du vælge tekststørrelse, farver og design på siden, alt efter din browsers funktioner.

Når du har forladt startsiden, kan du navigere rundt på dette website ved at anvende menuen øverst på hver side.

Du kan ændre dette dokuments tekststørrelse via din browser på følgende måde:

(a) I Internet Explorer vælger du Vis, derefter Tekststørrelse og den ønskede størrelse

(b) Hvis du anvender en anden browser, skal du se browserens specifikke anvisninger.

Du kan importere dit eget typografiark til dette website på følgende måde:

(a) I Internet Explorer vælger du Funktioner, derefter Internetindstillinger og Tilgængelighed. Klik derefter på en eller alle tre bekræftelsesbokse for at ignorere farver, skrifttyper og skriftstørrelser. I det samme vindue kan du ændre typografiarket ved at markere boksen “formater dokumenter ved hjælp af typografiarket”, gå til dit typografiark og klikke på OK

(b) Hvis du anvender en anden browser, skal du se browserens specifikke anvisninger.

Vi har analyseret dette website grundigt, og vi er altid klar til at forbedre vores adgangsværktøjer. Vi vil gerne vide, om du synes dette website var tilgængeligt, eller om du havde problemer. Send gerne en e-mail til Headoffice@hotelopia.com med dit spørgsmål, eller ring på 0871 711 9494.

Vi gør alt, vi kan, for at sikre, at vores website er fri for virusser, men grundet internettet og virussers natur kan og vil vi ikke garantere, at de ikke forekommer. Vær forsigtig, og husk, at du har ansvaret for at beskytte din computer, tablet eller mobilenhed mod virus. Sørg for at logge ud på computere, der deles med andre, når du er færdig med at bruge dem. Generelt anbefales det at køre en antivirusscanning på alt indhold og materiale, der downloades fra internettet, især fra websitet.

Tilbage til top

2. Reservation og kontrahering gennem Hotelopia.com

Kontraheringsproces

Kontraktindgåelsen for tjenester gennem denne webside udføres på baggrund af følgende fremgangsmåde: Vælg destination og dato, samt den ønskede indkvarteringstype og transport eller den ønskede billet- og udflugtsservice. Kontrollér destinationen og datoen inden De gennemfører reservationen.

De kan foretage en reservation på følgende måde:

1. Ring til vores kundeservicecenter.

2. Følg trin for trin proceduren for online booking (når muligt).

Under reservationsprocessen bedes De om Deres personlige oplysninger, såsom navn og kreditkortnummer. Alle anmodede oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik. De personlige oplysninger vil blive behandlet under streng overholdelse af EU-direktiverne 95/46 og 2002/58, samt i henhold til anden relevant lovgivning på området, som udvikler, tilføjer eller står i stedet for Persondataloven og vil blive anvendt til at lette og tillade kontraktindgåelse og betaling af de konkrete tjenester i anmodningen. De bør sikre Dem, at de indtastede data er korrekte.

Derudover anmoder vi om de nødvendige oplysninger til betaling af den valgte tjeneste. Betaling kan udelukkende gennemføres ved hjælp af kreditkort og via den dertil udviklede applikation. Enhver type information relateret til betalingen vil være krypteret på sikker vis, og Hotelopias webside er godkendt af Thawte. Se afsnittet om betaling for flere oplysninger.

Inden De giver Deres samtykke, som gøres ved at klikke på knappen ”Reservér”, der er placeret i bunden af siden, hvor De anmodes om betalingsoplysningerne, bør De acceptere nærværende Generelle Vilkår. Denne bekræftelse afsendes elektronisk til Hotelopia, som gemmer og bevarer den med henblik på at garantere processen. Leverandørens købsbekræftelse omfatter i alle tilfælde en fuldførelse af kontrakten, samt Deres forpligtelse til betaling af den etablerede pris. Når De har givet Deres samtykke, vises der på skærmen en købsbekræftelse, og De vil få tilsendt en e-mail med oplysningerne i forbindelse med selvsamme.

Tilbage til top

Umulighed for håndskreven underskrift

Grundet de specielle omstændigheder for kontraktindgåelsen på afstand, anerkender De det umulige i at underskrive betalingsbrevet, forstået som det dokument, gennem hvilket De normalt afgiver enighed i overførslen. Derfor giver De afkald på underskriften af selvsamme til al elektronisk overførsel som resultat af reservationen gennem Hotelopias webside.

Personen som fuldfører netbookingformen og som skal have autoriteten til at booke på vegne af alle rejsende i selskabet, bekræfter at personerne nævnt på den samme, accepterer bookingvilkårene og er ansvarlig for den fulde omkostning af opholdet, inkluderende enhver udgift for annullering eller ændring. Han/hun vil informere de andre deltagere i selskabet omkring bekræftelsesdetaljer og andet passende information.

Når De er gået videre til reservationen af produktet gennem websiden, vil Hotelopia bekræfte denne reservation via e-mail, og De vil få et værdibevis, som De bør udskrive og fremvise ved ankomsten til turistindkvarteringsstedet.

Anmodningen om en underskrevet autorisation sker for at beskytte Dem mod et muligt misbrug af Deres kreditkort ved brug i reservationen hos Hotelopia og for at identificere Dem som indehaver af kortet.

Adgangskoderne leveret af Hotelopia er til Deres eksklusive brug, således at ingen adgangskode kan videregives eller afsløres over for tredjeparter, herunder Deres repræsentanter.

De er direkte ansvarlig for brugen af Deres egen adgangskode.

I de tilfælde, hvor Hotelopia har en begrundet mistanke om en svigagtig reservation, kan Hotelopia annullere denne automatisk ved meddelelse herom per e-mail til den e-mailadresse, som kunden har opgivet ved reservationen.

Til toppen

3. Myndighed og ansvar

De garanterer for, at De er myndig og har fuld handleevne, samt har de tilstrækkelige autorisationer til at handle på Deres egne vegne og på vegne af de personer De reserverer for. Desforuden garanterer De, at de har en forældreautorisation til personer under 18 år som deltager i reservationen. Når De foretager en reservation skal de bekræfte, at alle personer nævnt i reservationen accepterer nærværende Generelle Vilkår, samt at De er ansvarlig for at informere alle deltagende personer om bekræftelsesoplysningerne og anden relevant information. De er ansvarlig for enhver betaling forbundet med reservationen.

De garanterer at alle personlige oplysninger afgivet under reservationsprocessen og medlemsregistrering er korrekt. Ligeledes accepterer De finansielt ansvar for enhver overførsel foretaget under Deres navn eller konto.

De, og i kraft af godkendelsen af de Generelle Vilkår, samt baseret på direktiv 2000/31/EU om IT- og elektroniske handelstjenester, giver godkendelse og autoriserer Hotelopia til at anmode udbyderne af de kontraktindgåede tjenester om alle personlige oplysninger relateret til Dem og til gruppen i hvis navn, der er indgået kontrakt. Disse oplysninger vil blive behandlet under streng overholdelse af EU-direktiverne 95/46, 2002/58, og/eller anden lovgivning, som udvikler, tilføjer eller står i stedet for Persondataloven, og vil blive anvendt til at lette og tillade kontraktindgåelse og betaling af de konkrete tjenester i anmodningen.

Således forstås der ved personlige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til: telefon- og faxnumre, e-mail-adresser, bopælsadresser, underskrifter, kopier af pas og nationale identitetsbeviser, oplysninger om kredit-/debetkort, personlige eller fødevaremæssige præferencer, religiøse særkender eller andre personlige oplysninger, der tilhører eller er relevante for kontraktindgåelsen eller betalingen af reservationen fra Dem eller gruppen i hvis navn De indgår kontrakt.

Tilbage til top

4. Hvad er inkluderet i reservationen?

Basisindkvarteringen inkluderer følgende:

 • Alle tjenester specificeret i Deres kvittering for reservationsbekræftelsen er inkluderet.
 • Alle obligatoriske hotelservicegebyrer og skatter. Her medtages ikke gældende afgifter for Resorts i USA, samt skatter, der kan blive opkrævet af Dem på destinationen, såsom turistafgifter, øko-afgifter osv.
 • Moms i EU-lande.

Transporten inkluderer:

 • Alle tjenester specificeret i Deres kvittering for reservationsbekræftelsen.
 • Alle obligatoriske transportservicegebyrer og skatter.
 • Moms i EU-lande

Billet- og udflugtsservicen inkluderer:

 • Samtlige serviceydelser, der er specificerede på værdikuponen.
 • Moms i EU-lande.

De offentliggjorte priser på vores website er angivet i den lokale valuta svarende til det land og sprog, du har valgt. Valutakurser behandles som angivet i afsnit 18 i disse betingelser.

Bemærk at priserne vist på hjemmesiden ikke omfatter gebyrer til din bank eller din kortudbydere, som kan lægge gebyrer på din transaktion. I nogle tilfælde forbeholder banker og kortudbydere sig retten til at opkræve transaktionsgebyrer hos deres kontoejere, hvis kortudstederen og forhandleren (defineret af kortselskab (f.eks. Visa, MasterCard, American Express) befinder sig i forskellige lande. Det betyder, at de viste gebyrer på dit kontoudtog kan være anderledes end hvad der er vist på din bekræftelse. Kontakt din bank inden du gennemfører en transaktion, hvis du har spørgsmål.

Tilbage til top

5. Hvad er ikke inkluderet i reservationen?

Basisindkvarteringen inkluderer ikke følgende:

 • Tillægsgebyrer for værelser, måltider eller underbemanding i lejligheder.
 • Gebyrer som hoteller eller lejligheder kan tage for faciliteter såsom barnesenge, minibusservice, solsenge, sauna, tennisbaner og udstyr, portør osv.
 • Depositum opkræves ved indlogeringsstedet.
 • Gældende afgifter til resorts i USA: Visse resorts i USA kræver betaling af afgifter, som Hotelopia ikke kan medtage i prisen. Vælger De et resort i USA som destination, kan De i afsnittet om hotelinformation læse mere om dette.
 • I nogle lande eksisterer der en såkaldt “opholdsskat” eller “turistskat”, som skal betales af slutkunden direkte til indkvarteringsvirksomheden og/eller i lufthavnen. Den russiske turistskat skal betales direkte af slutkunden på det første hotel, vedkommende indkvarterer sig på i landet.

De angivne omkostninger, hvis nogen, skal betales af dig til den rette tredjepart (virksomheden, lufthavnen osv.).

Før bekræftelse af din reservation og i tilfælde af at de tilknyttede omkostninger indgår i disse yderligere omkostninger, vil du blive informeret om dette på forhånd og, hvis muligt, om beløbet eller hvordan det skal beregnes, om betalingsfristen, samt hvem det skal betales til. Dette er omfattet af ansvarsfraskrivelsen nedenfor.

Langt størstedelen af hosting-udbydere kan ved ankomsten bede om betaling af et depositum, som skal betales med et kreditkort eller et betalingskort for at dække yderligere udgifter, i forbindelse med opholdet på hotellet, såsom gebyrer for telefonopkald til udlandet, roomservice, resort gebyrer, box office film, skader eller tyveri på hotellet, minibar og brug af andre hotelfaciliteter.

Ansvarsfraskrivelse: Hotelopia leverer oplysningerne, som de er angivet på websitet, den dato du bestiller. Hotelopia er dog ikke ansvarlig for eventuelle fejl, ukorrekte oplysninger eller forskelle i priserne for bestillingen, som kan opstå under eller efter bestillingen er bekræftet, og ikke kan tilskrives Hotelopia, på grund af ændringer i valutakurser, forkerte oplysninger fra virksomheden, ændringer, der ikke er oplyst til Hotelopia, osv., samt alle uforudsete omstændigheder. Sådanne fejl og ukorrektheder i de angivne oplysninger giver ansvarsfritagelse.

Transporten inkluderer ikke følgende:

 • Enhver anden tjeneste som ikke er angivet på reservationsbekræftelsen.
 • Særlig bagage såsom sportsudstyr (golfkøller, snowboards eller windsurf boards, etc.)

Billet- og udflugtsservicen inkluderer ikke:

 • Enhver serviceydelse, der ikke er specificeret på reservationsbekræftelsen.

Børn:

De specielle betingelser for børn aftales med hver serviceudbyder og hører ikke ind under et enkelt kriterium. Da hver enkelt indkvarteringsvirksomhed og/eller udbyder kan have rabatter eller specielle betingelser, beder vi Dem derfor, ved udførelsen af reservationen, at konsultere dette punkt for nærmere information.

Angående indkvarteringstjenesterne:

Rabatter og specielle betingelser bør altid gøre sig gældende for børn, der deler værelse med to voksne.

BARNESENGE: Vi gør opmærksom på, at skulle man behøve en barneseng, skal dette indikeres ved reservationen, da antallet af disse på indkvarteringsstedet er begrænset. Indkvarteringsvirksomheden kan opkræve prisen for en barneseng direkte af slutkunden.

Tredje person:

Størstedelen af indkvarteringsvirksomhederne betragter reservationen til en tredje person, som en reservation af en ekstra seng i et dobbeltværelse. Denne ekstra seng indebærer et tillæg, som allerede er inkluderet i slutprisen.

Tilbage til top

6. Transport

Følgende betingelser er gældende for de kunder, som reserverer transport gennem Hotelopia.

Hotelopia indvilger i at transportere passageren og dennes bagage på rejsen ifølge de tjenester, vedkommende har reserveret gennem Hotelopia. Denne tjeneste er underlagt de indeværende særlige vilkår for transport samt enhver anden anvendelig betingelse for de reserverede tjenester, hvad enten det drejer sig om særlige eller generelle betingelser.

Hotelopia har ikke pligt til at transportere børn under 14 år, undtagen hvis barnet er i følge med en ansvarshavende person på 18 år eller devover. På visse destinationer kan der pålægges et gebyr for at børn under 2 år optager et sæde, og på andre kan de rejse gratis, hvis de er ifølge med en passager på 16 år eller derover, som har betalt fuld pris for sin transport. Der skal foretages en reservation for hvert barn på over 2 år.

Den reserverede tjeneste må kun benyttes af den/de person(er), der er identificeret på reservationen eller af den person, som man har foretaget reservationen for, og kan ikke overdragers, således at en anden person kan benytte dem. Den person, der underskriver reservationsformularen udskrevet fra websiden skal være i besiddelse af autoritet over for resten af de rejsende i gruppen og skal bekræfte, at de personer, som er identificeret på det pågældende udskrevne dokument accepterer reservationsbetingelserne, samt at de er ansvarlige for tjenestens fulde pris, inklusive ethvert gebyr som følge af annullering eller ændring. Vedkommende skal informere de andre gruppemedlemmer om detaljerne vedrørende bekræftelse og de resterende relevante informationer.

Reservationer . Anmodning om reservation af transport skal foretages mindst 48 timer inden afgangstidspunktet, medmindre tjenesteudbyderen eller destinationen kræver endnu tidligere varsel.

Meddelelse om bekræftelse af reservationen skal modtages via Hotelopias webside. Når transportreservationen er fuldført, vises en kvittering med et referencenummer på skærmen. Denne kvittering skal udskrives og vises som bevis på reservationen.

Kvittering: På kvitteringen findes alle de nødvendige oplysninger for at finde transportens afgangssted. Kvitteringen indeholder ligeledes et kontakttelefonnummer, hvorpå reservationen kan tjekkes, og man kan få information om mulige eventualiteter.

Hotelopia anbefaler, at De beder om en bekræftelse på tjenesten 24 timer inden det tidspunkt, hvor tjenesten skal finde sted. Transport hvorpå De ikke har modtaget bekræftelse er ikke garanteret og det samme er tilfældet, hvis bekræftelsen ikke forefindes.

De skal have kvitteringen med Dem under hele transporten. De skal fremvise den, når der anmodes herom og derfor bevare den i en god stand.

Mistede kvitteringer. HOTELOPIA har ikke pligt til at udlevere en ny kvittering, hvis man har mistet, glemt eller fået denne stjålet; og De skal således skaffe en ny for at kunne benytte tjenesten.

Ødelagte eller ændrede kvitteringer. Hvis kvitteringen er gået i stykker eller er blevet ændret på, vil den være ugyldig, og hvis De rejser med den, opfattes det, som om De har rejst uden kvittering.

Passageren kan få adgang til sin reservation når som helst via Hotelopias webside for at gensende kvitteringen til vedkommendes e-mail eller udskrive den i samme øjeblik.

De skal sikre Dem, at de befinder Dem i det rette transportmiddel, samt at dette kører mod det kontraktindgåede destinationssted.

Bagage. Hver passager har lov til at medbringe EN KUFFERT og ET stykke håndbagage. Al ekstra bagage skal angives i reservationsøjeblikket. Hotelopia forbeholder sig retten til at pålægge et gebyr for ekstra bagage.

Hotelopia skal informeres hvis passagerer medbringer genstande såsom sportsudstyr (golfkøller, snowboards eller windsurf boards, etc.) og elektriske kørestole, som i øvrigt pålægges et ekstragebyr. Hotelopia kan skønsmæssigt pålægge et ekstragebyr og alt efter transportudbyderen samt destinationen. Dette ekstragebyr skal afregnes inden afgang. I modsat fald kan Hotelopia nægte at transportere den ekstra bagage.

Der skal oplyses på behørig vis i sektionen “Kommentarer til transportudbyderen” under reservationsprocessen om ekstra bagage, samt hvis man ønsker at medbringe særlige genstande.

Bagagen skal have påsat et tydeligt mærkat med passagernavn og destinationsadresse.

De skal selv tage al Deres bagage og personlige ejendele med Dem, uanset, hvor dette er blevet lagt i køretøjet, og denne bagage transporteres udelukkende på Deres eget ansvar. Hotelopia anbefaler, at De er til stede under håndtering samt på- og aflæsning af Deres bagage.

Hotelopia forbeholder sig retten (og videregiver denne ret til sine chauffører og repræsentanter) til at nægte at transportere enhver person, som vi skønner, er påvirket af alkohol eller ulovlige stoffer og/eller hvis opførsel indebærer en trussel for chaufføren, køretøjet eller de andre passagerer. Under sådanne omstændigheder, forbeholder Hotelopia sig retten til ikke at foretage nogen form for refundering og stiller ikke nogen alternativ transport til rådighed.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol ombord på transportmidlerne. Den eneste undtagelse fra denne regel er i de tilfælde, hvor der er indgået aftale på skrift mellem Hotelopia og passagerer, om at man benytter en limousine. I sådanne tilfælde er det tilladt at indtage en fornuftig mængde alkohol. Det er ikke tilladt at ryge under transporten, undtagen hvis chaufføren har givet tilladelse hertil.

De vil blive stillet til ansvar for de skader, der er forårsaget i tilfælde af, at De har en unormal eller vandalsk opførsel.

Hotelopia anbefaler, at passagerne møder op på afgangsstedet for transporten mindst 10 minutter inden det aftalte afgangstidspunkt.

Hvis en passager ankommer senere end det angivne afgangstidspunkt, kan Hotelopia give vedkommendes plads til en anden passager, og i dette tilfælde anses transporten som mistet. Hotelopia kan ikke stilles til ansvar for sen ankomst til afgangsstedet for transporten og har ikke pligt til hverken at forsinke tjenesten eller stille en ekstra tjeneste til rådighed.

Al transport udføres på datoen på kvitteringen og man skal derfor møde op i behørig tid i forvejen for at have tilstrækkelig tid til at kunne nå sin flyforbindelse eller andet transportmiddel, der er tilvejebragt at de enkelte transportfirmaer.

Flyselskaberne anbefaler at passagerer ankommer til lufthavnen mindst 2 timer inden flyets planlagte afgangstidspunkt.

Hvis De ikke når Deres fly, eller dette er forsinket kan Hotelopia, betinget at De har bestilt en rejseforsikring, tilvejebringe de dokumenter, De måtte behøve for at informere Deres forsikringsselskab, så dette kan dække omkostningerne ved en ny transport. De resterende omkostninger vil være Deres ansvar.

På trods af det angivne i dette afsnit, kan transport til lufthavnen automatisk være forsinket, hvis flyet er forsinket.

De indvilger i at overholde de særlige regler udstukket af tjenesteudbyderen under transportens forløb.

Tilbage til top

7. Billet- og udflugtsservice

Følgende vilkår er gældende for de kunder, der måtte bestille billetter og/eller udflugter via Hotelopia.

Hotelopia samtykker i at yde kunden billet og/eller udflugt i overensstemmelse med de via Hotelopia bestilte serviceydelser. Denne service er underlagt nærværende vilkår og alle øvrige vilkår, der måtte gælde for de bestilte serviceydelser, hvad enten disse er generelle eller specifikke.

Hotelopia er ikke forpligtet til at yde service til børn under 14 år medmindre barnet ledsages af en myndig person på mindst 18 år. Nogle destinationer pålægger gebyr for serviceydelser til børn under 2 år, mens andre steder yder den bestilte service gratis, såfremt barnet er i selskab med en ledsager på mindst 16 år, og denne har betalt fuld pris. Der kræves reservation for alle børn over 2 år.

Den bestilte service kan kun benyttes af den/de person/er, der fremgår af reservationen, eller som servicen er bestilt til. Servicen kan ikke overføres til brug af andre. Personen, som underskriver reservationsformularen på hjemmesiden, skal have bemyndigelse dertil fra de øvrige gruppedeltagere og skal bekræfte, at deltagerne, der nævnes i reservationen, accepterer reservationsvilkårene. Underskriveren står til ansvar for den fulde pris for servicen, herunder ethvert gebyr for annullering eller ændring. Han/hun skal informere de øvrige gruppedeltagere om bekræftelsens detaljer og andre relevant oplysninger.

Reservationer. Billetreservation skal ske indenfor minimumsfristen stillet af udbyderen af den bestilte service. Fremsendelsen af reservationsbekræftelsen skal komme fra Hotelopias hjemmeside. Når reservationen er gennemført, vil skærmen vise en kvittering med referencenummer. Kvitteringen skal udprintes og fremvises som reservationsbevis.

Værdikuponen: Al informationen, der kræves til at finde stedet, hvor den bestilte service ydes, eller hvorfra udflugter udgår, vil fremgå af værdikuponen. Værdikuponen vil desuden fremvise et kontakttelefonnummer, der kan benyttes til at få reservationen bekræftet eller få information om eventuelle risici. De skal til enhver tid under forløbet af den bestilte service medbringe værdikuponen og fremvise den på forlangende. Værdikuponen skal holdes i god stand.

Tabte værdikuponer. HOTELOPIA er ikke forpligtet til at erstatte tabte, glemte eller stålne værdikuponer. Der kræves køb af en ny værdikupon for at modtage servicen.

Ødelagte eller ændrede værdikuponer. Hvis værdikuponen bliver ødelagt eller ændret, betragtes den som ugyldig. Kunden kan til enhver tid få adgang til sin reservation via Hotelopias hjemmeside med henblik på at få fremsendt en ny værdikupon til sin mailadresse eller udprinte den fra siden.

8. Betalingsoplysninger

Det samlede beløb for reservationen vil øjeblikkeligt blive trukket på Deres kredit- eller debetkort. Betalingstransaktioner til Hotelopia er krypteret af et sikkert betalingssystem, godkendt af nogle af verdens førende banker og vores webside er verificeret af Thawte.

Dette teknisk sikre miljø garanterer, at kreditkortoplysningerne ikke kan opsnappes, og bliver ikke afsløret til andre end de finansielle institutioner, som er nødvendige, for at processerne betalingsinstruktionerne fra kunden.

Vores betalingssystem accepterer for øjeblikket følgende betalingsmidler:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Master Card
 • Amex
 • Diners Club Card
 • PayPal (kun verificerede konti)

I henhold til det etablerede i afsnit to i nærværende Generelle Vilkår, kan Hotelopia afkræve en underskrevet autorisation fra kreditkortindehaveren i forbindelse med bekræftelsen af betalingen.

I tvivlstilfælde kan De kontakte vores Kundeservicecenter.

De specifikke telefonnumre bliver vist på websiden samt på Deres kvittering for reservationsbekræftelsen. De kan også benytte Dem af den til formålet tilgængelige kontaktformular.

Tilbage til top

9. Ændring eller afbestilling af indkvarteringsreservation

Ændringer

I forbindelse med en ændring eller en afbestilling kan De kontakte kundeservicecenteret.

Hvilken som helst modifikation, herunder, men ikke begrænset til, delvis annullering, rektifikationer eller nedsættelse af antal overnatninger, er underlagt et administrationsgebyr på 52,00  kr for hver gennemført ændring. I nogle tilfælde kan en ændring medføre afbestillingsomkostninger hos vores leverandør. I disse tilfælde vil man ikke blive trukket for administrationsgebyret, men blot den gældende afbestillingsomkostning hos vores leverandør.

Alle akutte modifikationer (reservationer med ankomst inden for 72 timer) bør i alle tilfælde behandles telefonisk gennem vores kundeservicecenter.

Ved enhver ikke-akut modifikation (over 72 timer til ankomst), bedes man henvende sig til vores kundeservicecenter.

De specifikke telefonnumre bliver vist på websiden samt på Deres kvittering for reservationsbekræftelsen. De kan også benytte Dem af den til formålet tilgængelige kontaktformular.

Afbestillinger

De kan når som helst afbestille Deres reservation gennem vores webside. Gennem hele reservationsprocessen bliver De informeret om afbestillingsomkostninger samt den gældende periode for selvsamme.

I tilfælde af, at De fortsætter til bekræftelsen af reservationen, indvilliger De i, samt accepterer de gældende omkostninger i forbindelse med de førnævnte koncepter.

I tilfælde af afkald på de turistrelaterede tjenester bestilt gennem Hotelopia, har De ret til at få tilbagebetalt det indbetalte beløb, i dette tilfælde fratrukket de afbestillingsudgifter, der måtte påløbe. Størrelsen på beløbet af afbestillingsudgifterne kan variere alt efter destinationen, datoerne, turistindkvarteringsvirksomheden og tidsrummet fra afbestillingen frem til datoen for det afbestilte ophold.

Ved øjeblikket for reservationsbekræftelsen bliver De informeret om de forskellige afbestillingsomkostninger, ud fra det påkrævede forudgående varsel eller fristen for afbestilling. Bemærk, at fristen for afbestilling er baseret på tiden og datoen på destinationen, hvor de reserverede Deres hotel, og ikke i Deres bopælsland. Det er ikke tilladt at afbestille gennem websiden på ankomstdagen, hvorfor De bedes kontakte Hotelopia for at kunne gennemføre en afbestilling. Omkostningerne ved afbestilling på ankomstdagen afhænger af hotellets politik, og kan løbe op på 100% af det betalte beløb.

I det enestående tilfælde af ikke at kunne gennemføre en afbestilling gennem systemet, bør dette kommunikeres skriftligt til Hotelopia, hvori De giver detaljerede oplysninger om destinationen samt reservationens lokaliseringsnummer. Hotelopia vil fremsende en bekræftelse af modtagelsen, hvori vi bekræfter afbestillingen, samt informerer om eventuelle påløbne udgifter. Det er Deres ansvar at opnå nævnte bekræftelse og/eller modtagelsesbekræftelse af reservationsafbestillingen.

Det er ikke tilladt at afbestille en reservation direkte hos indkvarteringsvirksomheden; De bør til enhver tid afbestille deres reservation gennem Hotelopia.

I tilfælde af at have forladt indkvarteringsstedet inden den reserverede udtjekningsdato bør De fremsende en tilbagebetalingsreklamation til Hotelopia inden for tyve dage efter den reelle udtjekning. Man bør vedlægge en skriftlig bekræftelse fra indkvarteringsvirksomheden, der angiver datoen og tidspunktet for den reelle udtjekning.

I perioder med høj hotelbelægning kan afbestillingsomkostningerne ombefatte hele beløbet betalt for den oprindelige reservation.

Ved force majeure, som for eksempel krig, revolution, terroristiske handlinger, grænseafspærring, epidemier, katastrofer og andre alvorlige årsager, der påvirker destinationer og i særdeleshed det sted, hvor indkvarteringsvirksomheden er placeret, vil de reservationer, der er foretaget gennem Hotelopia kunne annulleres på begge parters vegne, uden nogen form for straf.

I tilfælde af at Hotelopia, i fuld diskretion, betragter reservationen som værende udført med svindel med et kredit-/debetkort, kan Hotelopia annullere reservationen.

VIGTIG

 • I løbet af året er det muligt, at nogle indkvarteringsvirksomheder skifter navn eller forretningsmærke, hvilket ikke skal forstås som et hotelskift eller ændring af reservationen.
 • Hotelkategorierne er fremlagt af de enkelte indkvarteringsvirksomheder og overholder altid de gældende regler i hvert land. Derfor kan ydelserne og kvaliteten af et hotel i et land, sammenlignet med ydelserne og kvaliteten af et andet hotel i et andet land variere, selvom de har samme kategori.
 • Den information, som HOTELOPIA oplyser er blevet oplyst i god tro. HOTELOPIA kan ikke garantere, at oplysningerne er helt fri for unøjagtigheder og typografiske fejl og frasiger sig ethvert ansvar for fejl eller udeladelser, der kan forekomme på denne hjemmeside.Fejl og åbenlyse fejl (herunder trykfejl, stavefejl, fejl i beregningen af valutaomregning, fejlprocent i almindelighed, etc.) er ikke af en bindende karakter. Hvis der er tale om en fejl eller mangel, forbeholder HOTELOPIA og tjenesteyderen sig ret til at annullere enhver reservation og refundere pengene, betalt i forbindelse med den pågældende reservation (hvis relevant), uden at HOTELOPIA pådrager sig noget som helst ansvar.
 • Hotelopia leverer information som indkvarteringsvirksomheden opgiver i forbindelse med eksistensen og varigheden af reformations- eller renovationsarbejde hos selvsamme. Hotelopia accepterer ikke reklamationer over renovationsarbejde vi ikke er blevet informeret om, eller som strækker sig ud over den kommunikerede dato for varigheden af selvsamme.

Udeblivelse på indkvarteringsstedet

I forbindelse med manglende afbestilling og i tilfælde af udeblivelse på indkvarteringsstedet på den angivne dato i reservationen, vil hverken De eller andre gruppemedlemmer få tilbagebetalt noget beløb.

10. Ændring eller afbestilling af transport eller af billet- og udflugtsservicen

Ændringer

Enhver ændring er underlagt ledighed og vil forårsage en stigning i prisen eller de dertilhørende administrationsomkostninger, som således vil påhvile indehaveren af det kort, der blev givet under reservationsprocessen.

I forbindelse med en ændring eller en afbestilling kan De kontakte kundeservicecenteret.

Det er ikke tilladt at fortage ændringer mindre end 24 timer inden tidspunktet for den bestilte serviceydelse. Den enkelte serviceudbyder kan kræve længere frist.

For transportservicen gælder følgende: Destinations- og afhentningsadresserne indikeret på kvitteringen udgør de adresser, De vil blive bragt til og afhentet fra. Hotelopia forbeholder sig under alle omstændigheder retten til ikke at udføre transporten, hvis den rute der anmodes om i høj grad adskiller sig fra den transport, der oprindeligt var reserveret.

Annullering

De har ret til at annullere servicen, der er bestilt via Hotelopias hjemmeside. Annulleringer skal gennemføres mindst 24 timer inden tidspunktet for den bestilte service. Den enkelte serviceudbyder eller destination kan kræve længere frist.

Annulleringer, der gennemføres inden ankomstdagen, pålægges dertil hørende annulleringsgebyrer. Hotelopia refunderer det udestående beløb fraregnet de annulleringsgebyrer, som Hotelopia måtte pådrage sig i forhold til serviceudbyderne. Der ydes ingen refusion i tilfælde af annulleringer, der gennemføres mindre end 24 timer inden tidspunktet for transportservicen, eller senere end den frist, der kræves af serviceudbyderne.

Udeblivelse

Hvis du ikke dukker op ved indkvarteringsstedet på den ankomstdato, der er angivet på din reservation, og der ikke er foretaget annullering på forhånd, vil du, eller andre du rejser med, ikke have ret til nogen refusion.

Tilbage til top

11. Promotioner og rabatkoder

Rabatkode

En rabatkode er retten til rabat indenfor en specifik periode og under bestemte omstændigheder.

Hvordan anvender jeg en rabatkode?

En rabatkode kan udelukkende anvendes gennem Hotelopias webside. For at kunne nyde godt af denne kode, er det nødvendigt at indtaste rabatkoden under reservationsprocessen, når der anmodes om denne.

Rabatkoden kan kun benyttes een gang, til een reservation og kan ikke benyttes sammen med en anden rabatkode.

En rabatkode kan kun anvendes til nye reservationer.

Rabatkoder kan kun bruges ved online betaling.

Enhver form for saldo, der måtte være tilbage efter anvendelsen af rabatkoden, kan hverken overføres eller opkræves.

Hvad sker der, hvis jeg afbestiller eller ændrer en reservation med rabat?

Hvis De afbestiller eller beslutter Dem for ikke at anvende en reservation, hvortil De har brugt en rabatkode, har De ikke ret til at modtage tilbagebetaling af rabatten, og rabatkoden kan ikke anvendes igen.

Hvis De ændrer reservationen, vil De ikke have ret til tilbagebetaling af rabattens værdi, ej heller til at anvende rabatkoden igen. Hvis reservationen bevares og kun ændres ved tilføjelse af produkt(er), vil rabattens værdi ligeledes bevares.

Kan Hotelopia annullere eller afslå brugen af en rabatkode?

Hotelopia kan når som helst annullere, tilbagetrække eller afslå anvendelsen af en rabatkode, hvis Hotelopia har tilstrækkelig grund til at tro, at rabatkoden bliver anvendt på ukorrekt eller ulovlig vis. Gennem godkendelsen af disse vilkår indvilger De i ikke at tage nogen form for retslig handling relateret til en annullering eller afslag af denne art.

Hvis Hotelopia af en eller anden årsag ikke anvender en rabatkode som del af en reservation, vil Hotelopia meddele den korrekte pris på reservationen, inden betalingsopkrævningen udføres. Dette giver Dem mulighed for at fortsætte med reservationen og godkende betingelserne af selvsamme.

Begrænsning af ansvar

Skulle Hotelopia annullere, tilbagetrække, ikke anvende eller afslå anvendelsen af en rabatkode, er Hotelopia under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, beskadigelser eller skader, direkte eller indirekte, af nogen som helst type, herunder indtægtstab og lignende.

En promotion er retten til en rabat eller specialpris på reservationen af et hotel i en bestemt periode (periode i hvilken promotionen er gældende) og under bestemte betingelser. En promotion kan også referere til en promotionskode eller rabatkode.

Promotion

En promotion er retten til en rabat eller specialpris på reservationen af et hotel i en bestemt periode (periode i hvilken promotionen er gældende) og under bestemte betingelser. En promotion kan også referere til en promotionskode eller rabatkode.

Skulle Hotelopia annullere, tilbagetrække, ikke anvende eller afslå anvendelsen af en promotion, er Hotelopia under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, beskadigelser eller skader, direkte eller indirekte, af nogen som helst type, herunder indtægtstab og lignende.

De ovenstående betingelser for rabatkoder gælder også for eventuelle promotioner.

Tilbage til top

12. Før rejsen

Hotelopia er ikke ansvarlig for nogen form for beskadigelser og skader, der måtte opstå i forbindelse med en rejse til en destination. Det er den rejsendes ansvar at informere sig om betingelser og risici i forbindelse med en rejse til visse destinationer.

Det er Deres ansvar at sikre Dem, at De er i besiddelse af al den nødvendige dokumentation og sundhedsdokumenter inden afrejsen til destinationen. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, vaccinationer, identitetskort, pas og visum. Hotelopia er ikke ansvarlig for udgifter der måtte opstå ved manglende, ukorrekt eller mistet dokumentation, eller for manglende opfyldelse af et hvert andet krav af denne type.

Tilbage til top

13. Forsikring

Hotelopia anbefaler Dem at tegne en rejseforsikring der egner sig til destinationen De rejser til, som dækker personlige og materielle tab, samt lægeudgifter i tilfælde af uheld eller sygdom under rejsen.

Tilbage til top

14. Force Majeure

Hotelopia er ikke ansvarlig for nogen form for ændring eller afbestilling, tab eller skader på egne vegne eller på vegne af vores indkvarteringsleverandører, når en manglende opfyldelse af pligter overfor Dem er forårsaget af force majeure. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til, krig, revolution, terroristiske handlinger, grænseafspærring, epidemier, naturkatastrofer, og andre alvorlige årsager samt uforudsete omstændigheder ude af vores kontrol, og som kan påvirke såvel Dem som os.

Tilbage til top

15. Klager relateret til indkvarteringstjenesten

Har De en klage bedes De omgående henvende Dem til receptionen/ledelsen på indkvarteringsstedet, således denne kan løse problemet.

Skulle De ikke være tilfreds med løsningen bedes De kontakte Hotelopias kundeservicecenter ved hjælp af telefonnummeret som findes på websiden, eller kontaktformularen til samme formål, som forefindes i websidens menu.

Hotelopia kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader forårsaget af handlinger eller mangel på samme på vegne af en leverandør eller tredjepart.

Hotelopia giver mulighed for at De som kunde kan sende en reklamation. For at få adgang til reklamationsdokumentet, beder vi dig indsende en anmodning til headoffice@hotelopia.com.

Tilbage til top

16. Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med transport samt billet- og udflugtsservice

HOTELOPIA vil gøre brug af de midler, der med rimelighed kan forlanges for at garantere, at køretøjerne ankommer til tiden så de kan overholde det tidsrum for hvilket, de er blevet lejet, samt at disse når deres destination til tiden. Køretøjerne er fuldt forsikringsdækkede både hvad angår passagererne og for reklamationer fra tredjeparter i henhold til gældende love.

Hvis Hotelopia af en eller anden årsag ikke kan sørge for, at køretøjet ankommer til det bekræftede destinationssted, stiller vi et andet passende transportmiddel til rådighed såsom en bus, privatbil, taxi, etc. Enhver refundering fra Hotelopias side i forbindelse med omkostninger opstået fra brug af alternative transportmidler, De har pådraget Dem for at nå til destinationen, der fremgår af billetten, vil under ingen omstændigheder overstige prisen for at nå til pågældende destination med det alternative transportmiddel.

HOTELOPIA er fritaget ansvar for forsinkelser eller fejl i forbindelse med den bestilte service såvel som manglende opfyldelse af kontrakten, når denne mangel skyldes omstændigheder, der ligger udenfor Hotelopias rimelige kontrol. Følgende anses, uden nogen form for begrænsning, som omstændigheder, der ligger uden for vores rimelige kontrol: krig, krigstrusler, ulykker der forårsager en forsinkelse på transporttjenestens rute, særligt strenge atmosfæriske forhold, brand og/eller skader på en station, overholdelse af henstillinger fra ordensmagten, told eller andre officielle sikkerhedsmyndigheder, som er afhængige af den kompetente myndighed, dødsfald eller ulykker i trafikken, vandalisme eller terrorisme, uforudseelige køer i trafikken, demonstrationer og strejkeaktioner, lockout, lokale optøjer eller spændinger, problemer forårsaget af andre brugere, eller i tilfælde af at det transportfirma, Hotelopia anvender går bankerot, bliver insolvent eller indstiller sin aktivitet samt andre omstændigheder, som kan påvirke Deres sikkerhed.

Det højeste beløb Hotelopia kan kompensere med i forbindelse med ansvar over for Dem og/eller over for resten af passagererne på grund af et hvilket som helst rimeligt og uforudsigeligt tab, skade eller hindring som De kan komme ud for eller som de kan pådrage Dem som følge af en fejl fra Hotelopias side, manglende opfyldelse af kontrakt, eller enhver anden handling eller udeladelse tilsigtet eller skødesløst udført af Hotelopias ansatte, er begrænset til den betalte pris i reservationen af den bestilte service..

Tilbage til top

17. Hel kontrakt/Modifikation/Uafhængig part

Nærværende vilkår indeholder nogle udelukkelser og begrænsninger af forpligtelse. Hvis en eller flere dele af vilkårene viser sig ugyldig eller uanvendelig, vil de resterende vilkår forblive gyldige. Ethvert ugyldigt eller uanvendeligt vilkår vil blive erstattet af et tilsvarende gyldigt og anvendeligt, som transmitterer samme betydning. De accepterer at brugen af denne webside ikke omfatter nogen form for partnerskab, joint venture, ansættelse eller agentrelation mellem Dem og Hotelopia.

Tilbage til top

18. Valutaveksling og Bankgebyrer

Valutakurserne på websiden er baseret på offentligt tilgængelige kilder og opdateres ikke dagligt. Vi kan derfor ikke garantere fuldstændig nøjagtighed, og de bør derfor kun bruges som retningslinjer. Valutakurser varierer ofte, hvilket i tilfælde af tvivl kan verificeres hos en kvalificeret ekspert på området.

Disse gebyrer pålægges af kortudstederen og trækkes fra kortholderens konto. Hotelopia modtager det samlede beløb, og du er ansvarlig for alle omkostninger og udgifter forbundet med betalingen.

Tilbage til top

19. Garanti for bedste pris hos Hotelopias indkvarteringsvirksomheder

Hos Hotelopia er vi sikre på, at vi kan tilbyde konkurrencedygtige priser. Hvis De på en anden webside end Hotelopias finder en bedre pris på det samme indkvarteringssted, destination og datoer, tilbagebetaler vi differencen. For at den pågældende garanti finder anvendelse, skal De handle i henhold til betingelserne for. Garanti for bedste pris .

Tilbage til top

20. Advarsel: Begrænsninger ved rejse fra USA til Cuba

Nordamerikanske statsborgere eller indbyggere i USA som rejser til Cuba omfattes af den amerikanske lovgivning omkring afrejse fra USA til Cuba, og de bedes skaffe tilladelse til indrejse i Cuba fra de amerikanske myndigheder. Hotelopia kan ikke holdes ansvarlig for, samt giver ingen erstatning i tilfælde af mangel på indrejsetilladelse.

Tilbage til top

21. Afgifter

Gældende afgifter for resorts i USA

Visse feriesteder i USA opkræver afgifter, som Hotelopia ikke kan inkludere i prisen. Ved valg af et resort i USA kan du finde yderligere information i "Særlige handelsbetingelser”.

Andre afgifter

I visse lande eksisterer der en lokal skat kaldet ”opholdsskat” eller ”turistskat”, som skal betales direkte af slutkunden på turistindkvarteringsstedet og/eller i lufthavnen. Den russiske turistskat skal betales direkte af slutkunden på det første hotel, vedkommende indkvarterer sig på i landet.

Tilbage til top

22. Overdragelse af rettigheder

Hotelopia forbeholder sig ret til, helt eller delvist, at overdrage forpligtelserne eller rettighederne fra disse Generelle Vilkår til dets datter- eller moderselskab, såvel som til enhver anden af moderselskabets filialer.

De (slutkunden) er ikke autoriseret til at overdrage til en tredjepart nogen form for pligt eller rettighed fra nærværende Generelle Vilkår eller fra hvilken som helst anden aftale der fuldstændiggør disse, medmindre der forefindes en udtrykkeligt formuleret forudgående autorisation fra Hotelopia.

Tilbage til top

23. Lovgivning og jurisdiktion

Anvendelsen og fortolkningen af de nærværende Generelle Vilkår bestemmes af den gældende spanske lovgivning. I tilfælde af strid om fortolkningen eller udførelsen af disse Generelle Vilkår underlægges parterne, med udtrykkeligt afkald af egen jurisdiktion, hvis de måtte have en, domsmyndigheden og kompetencen hos domstolen i Palma de Mallorca, Spanien.

Tilbage til top